Tabako korporacijų šantažas. Kaip paveikiamos neturtingų šalių vyriausybės?

kaubojus

Pamenat gražias reklamas, kuriose kaubojai romantiškai išjoja į saulėlydį, tvirti Marlboro (prekės ženklas priklauso Philip Morris International) vyrai, tikti jėgos ir vyriškumo simboliai… kaip paaiškėjo net 4 aktoriai įkūniję šiuos „didvyrius“, vėliau mirė nuo plaučių vėžio ir kitų rūkymo sukeliamų ligų. Džiugu, kad šiais laikais žalingi įpročiai nebėra romantizuojami bei vaikai nebesusidaro klaidingų nuostatų, tapatinančių rūkymą ir vyriškumą. Tačiau, pasirodo, ne visi pasaulyje gyvena taip gerai. Lygiai prieš metus, 2015 vasario 15d. JAV, laidoje Last Week Tonight with John Oliver, parodytame siužete yra demaskuojama tabako korporacijų plėtra trečiosiose pasaulio šalyse bei sėkmingi įvairių rūkymą reguliuojančių įstatymų stabdymai (laidos įrašas straipsnio pabaigoje).

Nors vakaruose rūkalių sparčiai mažėja (remiantis tyrimų duomenimis, vien JAV 1964m. rūkė 48% gyventojų, o 2014m. skaičius krito iki 18%), tačiau tabako kompanijų pelno rodikliai lieka nepakitę. Dėl ko taip yra? Atrodytų, rūkančių žmonių sumažėjo daugiau negu perpus, iš kur pelnas? Ogi didžiulį pelną tabako korporacijoms neša trečiosios pasaulio šalys, kurios neturi jokių padorių rūkymo mažinimo, reklamų reguliavimo, visuomenės švietimo įstatymų ir programų. Tačiau turi labai aukštus rūkymo rodiklius, o tabako korporacijos sparčiai plečia savo veiklą tokiose šalyse. Nuostabūs dalykai prasideda, kai neturtingesnės šalys bando sutvarkyti savo įstatymines bazes bei ima šviesti žmones apie rūkymo žalą. Pajutusios grėsmę savo pelnui tabako korporacijos, tokios kaip Philip Morris International, įvairiais būdais kaišo pagalius į ratus. Pirmiausia imama grasinti tarptautiniais teisminiais išieškojimais, čia reiktų paminėti, kad maža, skurdi šalis, kurios metų biudžetas yra mažesnis, nei didžiulės korporacijos pelnas, neturi jokių galimybių apsiginti. Tuo ir naudojasi Philip Morris International, inicijuodama teisinius veiksmus prieš Australiją, Namibiją, Saliamono salas, Togą, Urugvajų.

O kuo gi būna grįsti tabako korporacijos ieškiniai? Philip Morris International atstovai teigia, kad bandant pakeisti pakelių dizainą (uždėti nuotraukas ar perspėjimus apie rūkymo žalą) yra pažeidžiamos autorinės teisės į pakelio dizainą bei ribojama meninė! raiška. Nors tokie kaltinimai  skamba savotiškai, bet neturtingoms šalims nėra jokių galimybių apsiginti prieš didelę korporaciją tarptautiniame teisme, net laimėjimo atveju, išlaidos būtų per didelės.

Vienintelė šalis davusi atkirtį Philip Morris International yra Australija. Ji laimėjo bylą prieš šią tabako korporaciją (bylinėjimosi išlaidos siekė 50 mln. dolerių), tačiau laukia apeliaciniai teismai. Australija šiuo metu yra pirmoji ir vienintelė šalis pasaulyje nuo 2012 gruodžio 1d. uždraudusi visus rinkodaros ženklus ant cigarečių pakelių (logotipus, firmines spalvas ir reklaminius tekstus, raidžių šriftą). Rūkalai yra parduodami standartizuotose rudos spalvos pakeliuose, kurių didžiąją dalį užima kraupios nuotraukos su perspėjimais, o pavadinimas užrašomas mažu šriftu apačioje. Panašius reguliavimus Europoje artimiausiu metu ketina priimti Airija bei Jungtinė Karalystė.

australian plain packaging

Australietiškų cigarečių įpakavimo pav.

Tačiau Australija yra išsivysčiusi ir turtinga šalis. Ką tokioje situacijoje daryti Namibijai, Saliamono saloms, Togui, Urugvajui? Kurie paprasčiausiai neturi 50 mln. dolerių tarptautiniams teismams? Dažniausiai šių šalių vyriausybės išsigąsta brangių teisminių ginčų bei atšaukia įstatyminius projektus.

Padėtis Lietuvoje?

Philip Morris Lietuva 2014 metų apyvarta buvo virš 43 mln. eurų, pelnas siekė virš 9 mln. eurų.

Remiantis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis:

2014 m. nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų mirė 1 586 žmonės, arba 23 daugiau nei 2013 m. Dauguma (81,6 proc.) nuo šių piktybinių navikų mirusių asmenų buvo vyrai. 2014 m. 100 tūkst. gyventojų teko 54 mirusieji nuo su rūkymu susijusių piktybinių navikų (mieste – 49, kaime – 65).

Cigaretes ir kitus tabako gaminius Lietuvoje draudžiama pardavinėti asmenims jaunesniems nei 18 metų, tabako gaminių reklama draudžiama nuo 2000 metų. Pagal ES teisės reikalavimus, tabako gaminiai privalomai ženklinami įspėjimais apie jų žalą sveikatai. Remiantis Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymu, rūkyti ir vartoti kitus tabako gaminius draudžiama:

  • švietimo įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose, interneto kavinėse, patalpose kur vyksta sporto renginiai;
  • bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais;
  • darbo vietose, esančiose uždarose patalpose (tačiau leidžiama įrengti specialias patalpas rūkymui);
  • viešajame transporte;
  • restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ar pypkių klubus;
  • draudžiama rūkyti automobiliuose, kuriuose važiuoja nepilnamečiai asmenys.